Groeneweg, Bunschoten

Project details

Midden in het open weidelandschap ten oosten van Bunschoten, tussen de Groeneweg en de Rengerswetering, is een nertsenbedrijf gevestigd. Het is gewenst dit bedrijf te amoveren in verband met de ontwikkeling van de woonwijk Rengerswetering, Plan Zuidelijke eilanden. Met de sloop van het nertsenbedrijf is ca. 10.000 m2 gemoeid. In het kader van het Reconstructieplan Gelderse Vallei is de Ruimte voor Ruimte regeling van toepassing. Landschappartners heeft een schetsboek gemaakt met de mogelijke ontwikkeling en de landschappelijke consequenties voor het gebied Groeneweg-Rengerswetering na de sloop van het nertsenbedrijf en dient als praatstuk.

2008-2009
De Bunte Vastgoed B.V.