Groenkwaliteitsonderzoek, De Bilt

Project details

De Rekenkamercommissie van de gemeente De Bilt heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van het openbaar (groen)beheer in de gemeente. Binnen dit onderzoek vallen de plaatsen De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandse Rading en Groenekan. Voor het onderzoek zijn de onderdelen bestrating, maatschappelijk vuil en beplanting/groenvoorziening beschouwd.

Bij het onderzoek is op 3 manieren gekeken naar de kwaliteit van het beheer, te weten vaktechnische kwaliteit, belevings-/gevoelskwaliteit bewoners en de beleidskwaliteit. De vaktechnische kwaliteit is ter plaatse beoordeeld en de bevindingen van deze schouw zijn opgetekend. Door middel van interviews met wijkcontactpersonen en bewoners is bepaald wat de belevings-/gevoelskwaliteit is. De beleidskwaliteit is bepaald door wijkcontactambtenaren en ambtenaren van de groenafdelingen te interviewen. De uitkomsten van alle drie onderdelen zijn verwerkt tot conclusies en aanbevelingen.

2010
Rekenkamercommissie De Bilt