Honswijkerwaarden, ruimte voor de Lek

Project details

In de inrichtingsvisie wordt niet alleen het noordelijke deel, maar ook het zuidelijke deel van de plas aangevuld met grond die vrijkomt uit het Ruimte voor de Lek project. In het zuidelijk deel wisselen eilandjes en geulen, ondiep en dieper water elkaar af.

De verschillen in waterdiepte en de eilandjes worden een aantrekkelijk leefgebied voor waterplanten-, moeras- en oevervegetatie en de daarbij behorende fauna. Door de dynamiek van het water zal de vegetatie en het beeld van het gebied door de jaren heen veranderen.

Qua recreatie is dit deel van het gebied alleen ontsloten voor de natuurgenieter. Via laarzenpaden kan hij rondom de plas struinen om van de natuur te genieten, vogels te spotten, etc.

2013-2015
Dekker Groep