HOV in ’t Gooi, Hilversum

Project details

Het tracé HILHOV3 van de HOV baan Huizen Hilversum is gereed. Landschappartners heeft de uitwerking vormgeving en inpassing verzorgd. De vrijliggende HOV-baan vanaf het stationsplein Hilversum tot de aansluiting A27 is aanleiding tot belangrijke infrastructurele ingrepen en verbeteringen in de verkeersstructuur van Hilversum. De belangrijkste ingrepen in het stedelijke gebied zijn de herinrichting van de Wilhelminastraat, het Wandelpad, Venetapark en het shared spacegebied Oosterengweg. De Oosterengweg krijgt een onderdoorgang voor zowel het snel als het langzaam verkeer onder de bundel van het spoor en de HOV-baan (de langzaamverkeerbuis ligt boven de snelverkeersbuis). In het buitengebied loopt de HOV-baan voor een groot deel parallel aan het spoor. De natuurbrug over het spoor en de HOV-baan, is in aansluiting op de Groene Schakel en resulteert in een doorlopende corridor van de verschillende doelsoorten. Diverse faunatunnels en overige ecovoorzieningen (zichtschermen, ecorasters, wildroosters, terugkeervoorzieningen e.d.) maken ook onderdeel uit van het project HOV. De HOV-baan kruist het spoor en de Verlegde Annas Hoeveweg met een fly-over.

Voor de architectuuronderdelen is samengewerkt met A&E architecten.

2019-2022
HOV 't Gooi - BAM