Inrichtingsplan N411, Utrecht – Bunnik

Project details

De N411 is de provinciale weg tussen Utrecht en Bunnik (Koningsweg) en voert langs de Kromme Rijn naar Bunnik. Onderweg passeert de weggebruiker de A27, het Markiezenbos, Oud Amelisweerd, Rhijnauwen en Vechten. Het plan voor verbetering van de verkeersveiligheid bestaat uit de reconstructie aansluiting Achterdijk, verbreding van de langsparkeerstrook ter hoogte Rhijnauwenselaan, verlaging van de maximumsnelheid, verbetering comfort en veiligheid voor de fietsers parallelweg. Daarnaast is de realisatie van de EHS ter hoogte van Vechten en het herstel van de monumentale laanstructuur Koningsweg/Koningslaan een opgave. Landschappartners heeft het definitief inrichtingsplan gemaakt.

2016
Provincie Utrecht