Integraal Gebieds Programma, Bakel-Milheeze

Project details

Natuurcompensatieplan in het kader van het Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze (IGP). In het totaal wordt 30 ha nieuwe natuur ingericht ter compensatie van aantasting van bestaande natuurwaarden. De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met belanghebbenden (o.a. agrariƫrs, waterschap, inwoners) een programma opgesteld waarin de inrichtingsdoelen voor het buitengebied zijn gedefinieerd. Onderdelen uit het IGP zijn o.a. ontwikkelen natuurcompensatiegebieden, beekherstel en aanleg ecologische verbindingszones. Delen van dit programma zijn inmiddels uitgevoerd. Andere delen zijn nog in ontwikkeling en/of uitvoering.

Ten behoeve van het realiseren van het IGP hebben wij diverse ontwerpen en bestekken gemaakt. Verder hebben we de werken aanbesteed en de uitvoering begeleidt. Voor het beheer van de terreinen verzorgen wij de schouw met rapportages en sturen wij de natuuraannemer(s) aan.

2007-heden
De Peelhorst Zand en Grint