Koningsven-De Diepen, Milsbeek

Project details

Het plan Koningsven-De Diepen realiseert ca. 160 ha nieuwe natuur in combinatie met een uitbreiding van de bestaande zandwinning. Daarnaast worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik versterkt. Aan voet van het Reichswald worden de unieke natuurwaarden hersteld van het voormalig veengebied, waarbij het benutten van de kwel uit Reichswald een grote rol speelt. De voedselrijke bouwvoor van de landbouwgronden wordt afgegraven. Natuurbelevingsroutes en fietsroutes zijn uitgezet. Op deze wijze leidt de zand- en grindwinning tot positieve herstel en ontwikkelingen in de omgeving en ontstaat er samenhang tussen natuur, recreatie en landbouw.

2011-2018
Teunesen Zand en Grint BV - Gennep - Natuurmonumenten