030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersKoningsven- De Diepen

Koningsven- De Diepen

Project details

Het initiatiefplan Koningsven-De Diepen is een samenwerking tussen Teunesen Zand en Grint en Natuurmonumenten en beoogt de ontwikkeling van unieke nieuwe natuur aan de voet van de Duitse Reichswald. Voor deze natuur dient de voedselrijke bouwvoor te worden afgegraven. In dat kader biedt de combinatie zandwinning en natuurontwikkeling kansen voor werk-met-werk-maken. LP houdt zich bezig met de landschappelijke inpassing en vormgeving van het project en de projectcoördinatie van MER en vergunningaanvragen.

2009-heden
Opdrachtgever: Teunesen Zand en Grint