Landschapsplan Zonnig Duiven

Project details

In samenwerking met ROM3D heeft Landschappartners een landschapsplan opgesteld voor een zonnepark ten noorden van Duiven, in de komgronden van de IJssel. De locatie wordt gekenmerkt door de openheid en de langwerpige blokverkaveling. Met het ontwerp wordt de verkavelingsstructuur versterkt en blijft de openheid van het landschap behouden. De ecologische waarde wordt versterkt door de aanleg van poelen, takkenrillen, natuurvriendelijke oevers en een keverbank.

2023
IX Zon, i.s.m. ROM3D