Loods5 Polanenpark, Haarlemmermeer

Project details

In opdracht van Loods5 en bouwbedrijf Aan De Stegge Twello heeft Landschappartners het buitenterrein van Loods5 op Polanenpark ontworpen. De focus binnen dit plan ligt naast de aansluiting op de omringende waardevolle groenelementen op het maken van een natuur inclusief ontwerp. Er wordt rekening gehouden met de klimaateffecten, flora en fauna uit het gebied. Er is gekozen voor het plaatsen van insectenhotels bij de fietsenstallingen, zwaluwnesten in de kaders van de loods en een deel van de parkeerplaatsen bestaat uit graskeien voor natuurlijke waterinfiltratie. Daarnaast zorgt de ruime hoeveelheid aan groen op het terrein voor verkoeling op warme dagen.

2021
Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello / Architecten_Lab