Natuurbrug HOV ’t Gooi, Hilversum

Project details

Het tracé HILHOV3 van de HOV baan Huizen Hilversum is gereed. Landschappartners heeft de uitwerking vormgeving en inpassing verzorgd. De vrijliggende HOV-baan vanaf het stationsplein Hilversum tot de aansluiting A27 is aanleiding tot belangrijke infrastructurele ingrepen en verbeteringen in de verkeersstructuur van Hilversum. In het buitengebied loopt de HOV-baan voor een groot deel parallel aan het spoor. De natuurbrug over het spoor en de HOV-baan, is in aansluiting op de Groene Schakel en resulteert in een doorlopende corridor van de verschillende doelsoorten. Diverse faunatunnels en overige ecovoorzieningen (zichtschermen, ecorasters, wildroosters, terugkeervoorzieningen e.d.) maken ook onderdeel uit van het project HOV. De HOV-baan kruist het spoor en de Verlegde Annas Hoeveweg met een fly-over.

Voor de architectuuronderdelen is samengewerkt met A&E architecten.

2019-2022
HOV 't Gooi/ uitvoering BAM