Natuurbrug Laarderhoogt, rijksweg A1

Project details

De natuurbrug Laarderhoogt verbindt de bos- en heidegebieden aan weerzijden van rijksweg A1 ter hoogte van Laren: respectievelijk de Bussummer- of Westerheide en de Blaricummer- of Tafelbergheide.

Het ecoduct is ingericht als een bos-heide corridor met stobbenwal. Als doelsoorten zijn de soorten uit de omgeving genomen. Variatie op het ecoduct is van belang voor het brede spectrum aan soorten dat gebruik kan te maken van het ecoduct. Variatie in onder meer droog/vochtig, hoge/lage vegetaties en volledige dekking/open zand. Daarmee ontstaat een beeld dat het beste te vergelijken is met een bosrand met een mooie naar een zandpad met aanliggende heide.

Het vormgevingsconcept kenmerkt zich door een eenduidige en heldere esthetische uitspraak; zoveel mogelijk groen en zo helder mogelijk en in samenhang vormgegeven kunstwerken.

Het verkeer zal de natuurbrug slechts kort waarnemen. Daarom is een heldere en eenduidige gestalte gewenst qua vorm en materialisering. De vorm van de keerwanden en de uiterste rand van het dek zijn met elkaar in relatie gebracht, waardoor een samenhangend geheel ontstaat. Hetgeen resulteert in een eenduidig kunstwerk met een maximale groenbeleving. Het speciaal ontworpen textuur is te herkennen als een geabstraheerd vallend bladmotief en versterkt de identiteit van de natuurbrug.

In samenwerking met Architecten_Lab (architectuur kunstwerken).

2012-2014
Combinatie Ooms-Strukton