Natuurcompensatie en beekherstel Kaweise Loop

Project details

Circa 8 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurcompensatiegebied. De verschillende natuurpercelen zijn met elkaar verbonden door de Kaweise Loop die eveneens een metamorfose heeft ondergaan.

De waterloop krijgt ter plaatse van de natuurpercelen veel ruimte om te meanderen. Op het benedenloopse perceel is een vloeiweide gesitueerd, waar bij veel neerslag water tijdelijk geborgen kan worden. Deze vloeiweide zal op termijn een nu nog bestaande stuw gaan vervangen.

Om vismigratie mogelijk te maken zijn 5 vistrappen aangelegd, waarvan 3 hevelvistrappen. In een geschikte kom van de Kaweise Loop is een zwaluwewand gerealiseerd. Voor amfibieƫn zijn poelen gerealiseerd, waardoor de fauna zich langs de waterloop door het gebied kan verspreiden. Samen met natuurvriendelijke oever en bermen is hiermee een ecologische verbindingszone gerealiseerd.

Het ontwerpplan en uitvoeringstekeningen zijn gemaakt met 3D-CAD technieken. De uitvoering van het grondwerk is volledig uitgevoerd met geautomatiseerde machinebesturing.

2009-2011
Waterschap Aa en Maas