Ontwikkelingsvisie Laakzone

Project details

De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk en het Waterschap Vallei & Eem hebben de handen ineen geslagen voor de recreatieve ontwikkeling van de Laak. Vanuit Vathorst ligt er de wens om het Randmeer bereikbaar te maken voor Laaksloepen. De ontwikkelingsvisie Laakzone staat voor een breed recreatief aanbod van natuur- en landschapsgerichte recreatievormen in combinatie met de realisatie van nieuwe natuur. Het plan resulteert in 5,4 km vaarroute voor sloepen en kano’s, 5,8 km wandelpaden (klompenpaden), 7,4 km fiets- en wandelpaden, 6,4 km ruiterpaden, 8,5 ha nieuwe natuur, natuurvriendelijke oevers en de inpassing bedrijvenpark/dorp-/stadsrand.

2008-2014
Gemeente Bunschoten - Nijkerk - Amersfoort en Waterschap Vallei&Eem