Oosterhof Zuid, Vaassen

Project details

Op de voormalige esgronden bij Vaassen wordt de woonwijk Oosterhof uitgebreid met 83 woningen. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt voor een groen duurzaam woongebied met hoofdzakelijk grondgebonden woningen. De woningen laten een brede verdeling van woningtypen zien: van goedkope huur woningen tot dure vrijstaande koopwoningen.

In aansluiting op de bestaande dorpsrand van de wijk Oosterhof zijn de achter- en zijtuinen georiënteerd op het landelijk gebied. Het bebouwingslint langs de Dorpschebeek vormt de zuidrand van Oosterhof-Zuid waarbij de 2onder1 dakwoningen aansluiten bij de korrelgrootte en het karakter van het bebouwingslint. Grenzend aan de noordrand van dit lint liggen woonblokken, zoals elders grotere schuren achter boerderijwoningen liggen.

Een diagonale laan door de Oosterhof Zuid verbindt de bestaande woonwijk met de dorpskern van Vaassen. Deze diagonaal vormt in nieuwe wijk de schakel tussen de groene buurtparken en tussen de woonbuurten. Centraal in deze wijk wordt het grootste deel van het bestaande bosje behouden en aangevuld met groene velden, die dienst gaan doen als wadi’s.

2019-2020
J. van Norel Exploitatiemaatschappij BV