Parkwijken Erven 2300 en 2400, Veghel

Project details

Aan de oostrand van Veghel zijn diverse kleine woongebieden gepland. Deze woonplekken worden opgebouwd volgens de compositie van boerderijwoning en bijgebouwen op een boerenerf. Dat wil zeggen dat alle bijgebouwen in elkaars verlengde, parallel of dwars op elkaar gecomponeerd zijn. De boerderijwoning is autonoom gesitueerd en vormgegeven. De bijgebouwen zijn ontworpen als rijwoningen van 3 à 4 woningen. Alle gebouwen zijn georiënteerd op het aangrenzende agrarische land en de erven worden begrensd door bomen van de eerste orde. Dit draagt ertoe bij dat de landelijke beelden rondom Veghel dominant blijven.

De vormgeving en materialisatie verwijst naar de boerderijgebouwen. Eén erf heeft een materialisatie gericht op hout, verwijst naar de populierenteelt en houtbewerking dat rondom Veghel kenmerkend was. Dit erf heeft de titel Plankenier. Het andere erf is gericht op ceramiek, verwijzend naar klei- en leembakkerijen. Ook de inrichting van de erven verwijst naar de boerenerven: verharding van gevel tot gevel, genoeg draairuimte voor de voertuigen, waarbij (nagenoeg) alle voertuigen in een gebouw geparkeerd zijn en nauwelijks deel uitmaken van het ruimtelijk beeld van de erf.

2015-2017
GB4ALL