Poort Neerbosch, Nijmegen

Project details

Ter verbetering van de verkeersstructuur van Nijmegen en de regio is de kruising Neerbosscheweg als onderdeel uit de Stadsroute S100 in Nijmegen heringericht. De herinrichting voorziet in een (snel)fietsroute, een P&R plaats en 4 bushaltes voor (H)OV-verbindingen. De 3 fiets- en voetgangerstunnels hebben een samenhangende vormgeving, waarbij de doorlopende rand van de tunnelmond het meest opvalt. De witte afwerking van de tunnelwanden en de doorlopende verlichting dragen bij aan de verbeterde sociale veiligheid.

De kruising heeft een onderscheidende inrichting gekregen met een opvallend kruispuntportaal (ontwerp IPV) en bomenschermen van piramidale iepen. Twee boomweides van linden completeren deze ‘poort’ van Nijmegen. De bermen hebben een bloemrijk karakter door verwilderende bollen en knollen en een akkerkruidenvegetatie. De kruising creëert een ‘poort’ en vormt nu een herkenbare entree van de stad.

Het inrichtingsplan is gebaseerd op de vastgelegde uitgangspunten van het ambitiedocument van de gemeente Nijmegen.

In samenwerking met IPV Delft

2014-2016
BAM Infra