Ronsseveld, Gouda

Project details

In het stedelijk ontwikkelingsgebied tussen het Groene Hartziekenhuis en het station Gouda ligt het plangebied Ronsseveld. Dit stedelijk vernieuwingsgebied krijgt eeninrichting met diverse woontorens en een woonzorgcomplex. Op basis van het Beeldkwaliteitsplan van Vollmer & Partners is een terreininrichtingsplan uitgewerkt. De binnentuin op de parkeergarage is ingericht voor met name oudere bewoners. Het ruimtelijke concept is bepaald door een gridstructuur van de kolommen van de parkeergarage en een spiraalvormig pad (herleid aan de vorm van een ammoniet of nautilus). Het water is ook een belangrijk onderdeel. De directe verbinding tussen ziekenhuis en station is uitgewerkt in de vorm van een markante brug. Aan de buitenranden zijn parkeerplaatsen georganiseerd.

2005-2009
Projectontwikkelings Combinatie Beta bv