030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersTraverse Dieren

Traverse Dieren

Project details

Voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Dieren en voor een veilige stationsomgeving wordt de ‘Traverse Dieren’ momenteel gerealiseerd.

Als vervolg op de tenderfase voor Traverse Dieren cq. het Integraal Stedenbouwkundig en Landschappelijk schetsontwerp, heeft Landschappartners het plan nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp Plus (DO+). De uitwerking voor de planonderdelen Stedelijke traverse en het Landschapsplan wegtracé Hof te Dieren betreft het inrichtingsplan, het grondwerkplan, het peilenplan, de detaillering verhardingen & meubilair, het beplantingsplan en de details van de ecopassages.

Met de openstelling van de tunnelbak in juni 2018 is de afbouwfase van het centrumgebied en het kruispunt Spankerenseweg – Kanaalweg aangebroken.

2015-2018
Opdrachtgever: Combinatie BESIX-Hegeman-Mourik

Related Projects