Traverse, Dieren

Project details

Voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Dieren, en voor een veilige stationsomgeving is de ‘Traverse Dieren’ in 2019 gerealiseerd.

Als vervolg op de tenderfase voor Traverse Dieren cq. het Integraal Stedenbouwkundig en Landschappelijk schetsontwerp, heeft Landschappartners het plan nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp Plus (DO+). De uitwerking voor de planonderdelen Stedelijke traverse en het Landschapsplan wegtracé Hof te Dieren betreft het inrichtingsplan, het grondwerkplan, het peilenplan, de detaillering verhardingen & meubilair, het beplantingsplan en de details van de ecopassages.

ontwerp 2015-2018, opening 2019
Combinatie Besix- Hegeman-Mourik