Terreinplan Triada Wonen, Heerde

Project details

Triada Wonen heeft een nieuw hoofdkantoor gebouwd aan de rand van Heerde. Het gebouw zowel als het terrein heeft een bijzondere vorm, hetgeen voor mij aanleiding was met het terreinontwerp hierop in te spelen. Door middel van een losse omlijsting van bomen wordt de bestaande tweedeling van het terrein aan elkaar gesmeed.

Op het voorterrein zijn bijgebouwen als follies rondom het hoofdgebouw gesitueerd in een context van bomen in gras. Op het achterterrein worden parkeerplaatsen in een bosrand ingebed. De waterloop en vijver samen met een wandelpad en een bomenrij markeren de grens van de twee delen. Tevens wordt in de vijver tijdelijk regenwater geborgen, waardoor zowel berging als zuivering van het water plaatsvindt.

Aan de noordzijde van het terrein waar de ecologisch zeer waardevolle beek stroomt, daalt het maaiveld langzaam naar het niveau van de beekoever. Hierdoor is de beek op het voorterrein goed beleefbaar. Op de westgrens van het terrein staat op het voorterrein een bomenrij. Deze bomenrij geeft maat en schaal aan het hoofdgebouw en zorgt voor coulissewerking en overgang naar het landschap ten zuiden van het terrein.


Triade Wonen