Zonnepark De Boomgaard, Wijdemeren

Project details

Het zonnepark De Boomgaard op de voormalige vuilstortlocatie aan de Loodijk in ’s Gravenland is landschappelijk ingepast. Hiertoe is een inrichtingsplan met ruimtelijke onderbouwing gemaakt en zijn onderzoeksrapportages samengesteld en voor gelegd aan de Welstandscommissie.

2019
Solarfields B.V.