030-6666199
info@landschappartners.nl

dec

31

‘Waterdrager’ Beerze Reusel

Gedeelde winnende inzending  1e ronde van de 7e EO-Weijersprijsvraag: Beerze Reusel.  Onze inzending formuleert oplossingen vanuit een hydro-ecologische visie op het gehele stroomgebied. Als een vloeiend verloop naar een evenwichtig landschap krijgt de ecologische hoofdstructuur gestalte. ‘Waterdrager’ heeft water als leidraad en operationaliseert het begrip ‘beekdal’. De inzending heeft een realistische en overdraagbare ontwerpvisie die

Read more

dec

10

Ecologische verbindingszone Esperloop

Langs de Esperloop is een strook met grond verworven met het doel deze in te richten als een ecologische verbindingszone die tevens gebruikt kan worden ‘voor een blokje om’. De Esperloop en oevers zijn zodanig ingericht dat deze geschikt zijn voor o.a. drijvende waterweegbree en als leefgebied voor de gebiedsspecifieke gewone bronlibel. Voor de kamsalamander

Read more

dec

10

Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze

Natuurcompensatieplan in het kader van het Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze (IGP). In het totaal wordt 30 ha nieuwe natuur ingericht ter compensatie van aantasting van bestaande natuurwaarden. De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met belanghebbenden (o.a. agrariërs, waterschap, inwoners) een programma opgesteld waarin de inrichtingsdoelen voor het buitengebied zijn gedefinieerd. Onderdelen uit het IGP zijn

Read more

dec

9

Honswijkerwaarden

In de inrichtingsvisie wordt niet alleen het noordelijke deel, maar ook het zuidelijke deel van de plas aangevuld met grond die vrijkomt uit het Ruimte voor de Lek project. In het zuidelijk deel wisselen eilandjes en geulen, ondiep en dieper water elkaar af. De verschillen in waterdiepte en de eilandjes worden een aantrekkelijk leefgebied voor

Read more

okt

31

Koningsven- De Diepen

Het initiatiefplan Koningsven-De Diepen is een samenwerking tussen Teunesen Zand en Grint en Natuurmonumenten en beoogt de ontwikkeling van unieke nieuwe natuur aan de voet van de Duitse Reichswald. Voor deze natuur dient de voedselrijke bouwvoor te worden afgegraven. In dat kader biedt de combinatie zandwinning en natuurontwikkeling kansen voor werk-met-werk-maken. LP houdt zich bezig

Read more