Groenkwaliteitsonderzoek, De Bilt

De Rekenkamercommissie van de gemeente De Bilt heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van het openbaar (groen)beheer in de gemeente. Binnen dit onderzoek vallen de plaatsen De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandse Rading en Groenekan. Voor het onderzoek zijn de onderdelen bestrating, maatschappelijk vuil en beplanting/groenvoorziening beschouwd. Bij het onderzoek is op … Lees meer

Beheervisie buitengebied, Reeuwijk

Het eerder vastgestelde beleid en visie op het buitengebied van de gemeente Reeuwijk is per deelgebied geactualiseerd (vastleggen van kernkwaliteiten, signaleren van knelpunten en kansen). Het plan is  een aanzet naar beheer- en onderhoudsplannen. Het landschapsbeheer is gepresenteerd in de vorm van een ‘Toolbox’, die als dagelijks werkdocument gebruikt wordt.