Ontwikkeling boomgaard Rijksstraatweg De Meern

De eigenaar van een voormalige kleinschalige boomgaard in De Meern heeft bij de gemeente Utrecht het plan ingediend om het terrein te ontwikkelen. De eigenaar wil het beeld van de vervallen boomgaard herstellen en op het terrein drie woningen bouwen met een landelijke uitstraling. Landschappartners heeft hiervoor het inrichtingsplan inclusief beplantingsplan opgesteld. Op basis van … Lees meer

AWZI Harnaschpolder, Den Hoorn

In Den Hoorn is de grootste AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) gerealiseerd. Rondom het terrein is een groenzone geprojecteerd om de installatie in te passen in de omgeving. De groenzone krijgte een recreatieve functie en biedt plaats aan nieuwe natuur. Voor de landschappelijke inpassing hebben wij het ontwerp gemaakt, de technische uitwerking en uitvoeringsvoeringbegeleiding verzorgd. De landschappelijke inpassing is … Lees meer

Alblasserwerf, Alblasserdam

Op het voormalige Verolme-terrein in de gemeente Alblasserdam is het buitendijks woongebied Alblasserwerf ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan voorziet in voornamelijk laagbouw met hogere appartementencomplexen langs de kade aan de Noord. De laagbouwbuurt heeft een eigen dorps karakter met smalle straatjes. De gevarieerde lintbebouwing van typische dijkwoningen karakteriseren de Cortgene. In de mandelige gebieden is het … Lees meer

Vleuterweide, Leidsche Rijn

Voor twee deelplannen van de wijk Vleuterweide in Leidscherijn zijn inrichtingsplannen gemaakt. Een duurzame inrichting (wadi’s) en het realiseren dorpskarakter waren de belangrijkste ontwerpopgaven.

Masterplan Noordelijk Havenhoofd, Scheveningen

De gemeente Den Haag richt zich op het versterken van de Scheveningse Haven als authentiek centrum met een mix van visserij, watersport, horecavoorzieningen, hotel en wonen. In het duingebied wordt een drielaags parkeergarage gerealiseerd. Het Voorlopig Ontwerp Masterplan buitenruimte geeft een toelichting op de gewenste inrichting en materialisatie van de buitenruimten van de deelgebieden Vis, … Lees meer

Loods5 Polanenpark, Haarlemmermeer

In opdracht van Loods5 en bouwbedrijf Aan De Stegge Twello heeft Landschappartners het buitenterrein van Loods5 op Polanenpark ontworpen. De focus binnen dit plan ligt naast de aansluiting op de omringende waardevolle groenelementen op het maken van een natuur inclusief ontwerp. Er wordt rekening gehouden met de klimaateffecten, flora en fauna uit het gebied. Er … Lees meer

Eikenlaan e.o. Spijkenisse

Voor de gewenste herinrichting van de Eikenlaan e.o. in Spijkenisse zijn wensen en aandachtspunten door de gemeente ingebracht. Ook is met de bewoners gesproken in de georganiseerde ‘bewonersontwerpavonden’. De avonden hebben waardevolle informatie opgeleverd voor de uitwerking van het herinrichtingsplan. Een belangrijkste ontwerpopgave is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast is de verhoging en verbetering van … Lees meer

Hollands Hof, Ter Aar

Voor het plan Hollands Hof, Oostkanaalweg Ter Aar, is een terreininrichtingsplan gemaakt. Het nieuwbouwproject heeft 35 vrijstaande woningen en 7 rijwoningen. Het betreft de herontwikkeling van een voormalig kassengebied. De vrijstaande woningen staan in een parkachtige setting. Grasbermen, bomen en hagen als erfafscheiding bepalen de groenstructuur. De 30 km verkeerszone is informeel opgelost: shared space … Lees meer