Dolderse Hille, Den Dolder

Op het terrein van de Willem Arntsz-Hoeve staan prachtige monumentale panden langs de Middenas. Deze gebouwen zijn niet meer geschikt voor de oorspronkelijke zorgfunctie. Altrecht heeft ervoor gekozen het gebied te herontwikkelen met als doel de historische waarde te behouden. In het gebiedĀ is het de planning een combinatie van wonen, werken en zorg te realiseren. … Lees meer