Chaletpark Holiday, Hensbroek

In het kleinschalig agrarische landschap Opdam/Hensbroek is recreatiecentrum Holiday gesitueerd. Landschappartners heeft voor de diverse uitbreidingsplannen inrichtingsplannen gemaakt en de vergunningen geregeld. De voorzieningen zijn landschappelijk ingepast door beplanting. Langs de bestaande en nieuwe watergangen zijn natuurvriendelijke oevers ingericht. Planonderdelen zijn de (tour)camping, het huisjesterrein, centrale voorzieningen, de ontsluiting en het parkeren.

Ontwikkelingsvisie Laakzone

De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk en het Waterschap Vallei & Eem hebben de handen ineen geslagen voor de recreatieve ontwikkeling van de Laak. Vanuit Vathorst ligt er de wens om het Randmeer bereikbaar te maken voor Laaksloepen. De ontwikkelingsvisie Laakzone staat voor een breed recreatief aanbod van natuur- en landschapsgerichte recreatievormen in combinatie met de … Lees meer