Terreinplan Triada Wonen, Heerde

Triada Wonen heeft een nieuw hoofdkantoor gebouwd aan de rand van Heerde. Het gebouw zowel als het terrein heeft een bijzondere vorm, hetgeen voor mij aanleiding was met het terreinontwerp hierop in te spelen. Door middel van een losse omlijsting van bomen wordt de bestaande tweedeling van het terrein aan elkaar gesmeed. Op het voorterrein … Lees meer

Landschappelijke tuin, Twello

Als vervolg op het tuininrichtingsplan is het beplantingsplan in detail uitgewerkt. De aard en omvang van de beplanting sluit nauw aan bij de beoogde landschappelijke stijl van de tuin. De grote eenheden (gazon, borders) in combinatie met de robuuste landschapselementen vragen om een tuinbeplanting die zich kan manifesteren te midden van deze structuurdragers. Het beplantingsplan wordt gekenmerkt door een beplantingssortiment met … Lees meer

Herinrichting pastorietuin Willibrordkerk, Vleuten

Voor de gewenste herinrichting van de pastorietuin en het kerkplein is een tuin historisch onderzoek uitgevoerd. De pastorietuin is van monumentale waarde door het ensemble van de kerk, de tuin en het kerkhof. De tuin wordt gekenmerkt door de 19e-eeuwse aanleg in landschappelijke stijl. De voormalige pastorie is in functie als het kantoor van de … Lees meer