Geluidsscherm N470, Pijnacker

Een geluidsscherm dat energie opwekt? of een energiebron die ook verkeerslawaai tegenhoudt? Langs de N470 in Pijnacker-Nootdorp heeft BAM in het najaar van 2017 een geluidsscherm met zonnecellen in glas, goed voor 30 Megawattuur per jaar gerealiseerd. Landschappartners heeft het ontwerp gemaakt van dit innovatieve scherm en Steven Brink heeft de visuals gemaakt. Het scherm bestaat … Lees meer

Geluidsscherm A58, Breda west

In het kader van de inpassingsprojecten HSL zijn voor de aansluiting van rijksweg A58 op rijksweg A16 geluidsschermen ontworpen en gerealiseerd. De schanskorfwanden hebben een vaste dichte kern i.v.m. mogelijk optredende geluidslekken.

Geluidswal N3, Papendrecht

Ten behoeve van de wijk Wilgendonk is langs de N3 de bestaande groene geluidswal verhoogd. Geotechnisch was het niet mogelijk om de grondwal volledig te verhogen en daarom is een topscherm van 1,5m gerealiseerd. Het behoud van de groene afscherming van de N3 voor de bewoners was een belangrijk uitgangspunt. Het ontwerp, de technische uitwerking … Lees meer