030-6666199
info@landschappartners.nl

dec

10

Nieuw landgoed Buren

In opdracht van de heer G. Thijsen heeft Landschappartners een schetsontwerp gemaakt voor een nieuw landgoed in het buitengebied van de gemeente Buren. Het plangebied maat onderdeel uit van het jonge rivierkleilandschap met kenmerkende draaiakkers en gevarieerd grondgebruik. Het nieuwe landgoed heeft o.a. boscomplexen (blokverkaveling), hoogstamboomgaardjes, 2 poelen, natte verbindingszone en gevarieerde gras en kruidenvegetatie.

dec

10

Dolderse Hille

Op het terrein van de Willem Arntsz-Hoeve staan prachtige monumentale panden langs de Middenas. Deze gebouwen zijn niet meer geschikt voor de oorspronkelijke zorgfunctie. Altrecht heeft ervoor gekozen het gebied te herontwikkelen met als doel de historische waarde te behouden. In het gebied is het de planning een combinatie van wonen, werken en zorg te realiseren.

Read more