Natuurbrug HOV ’t Gooi, Hilversum

Het tracé HILHOV3 van de HOV baan Huizen Hilversum is gereed. Landschappartners heeft de uitwerking vormgeving en inpassing verzorgd. De vrijliggende HOV-baan vanaf het stationsplein Hilversum tot de aansluiting A27 is aanleiding tot belangrijke infrastructurele ingrepen en verbeteringen in de verkeersstructuur van Hilversum. In het buitengebied loopt de HOV-baan voor een groot deel parallel aan … Lees meer

Ecoduct Dwingelderveld, rijksweg A28

In oktober 2013 is ecoduct Dwingelderveld officieel geopend. In nauw overleg met de omgeving, terreinbeheerders en opdrachtgever(s) is een optimale inrichting van de ecopassages gecreëerd. Voor de weggebruiker maken we de functie van deze natuurbrug inzichtelijk door een groene, natuurlijke uitstraling. Op het ecoduct wil het wild juist zo min mogelijk merken van de drukte, … Lees meer

Natuurbrug Laarderhoogt, rijksweg A1

De natuurbrug Laarderhoogt verbindt de bos- en heidegebieden aan weerzijden van rijksweg A1 ter hoogte van Laren: respectievelijk de Bussummer- of Westerheide en de Blaricummer- of Tafelbergheide. Het ecoduct is ingericht als een bos-heide corridor met stobbenwal. Als doelsoorten zijn de soorten uit de omgeving genomen. Variatie op het ecoduct is van belang voor het … Lees meer