Verkavelingsplan Eekterveld IV, Vaassen

Voor de gemeente Epe is een stedenbouwkundig verkavelingsplan opgesteld voor de vierde uitbreiding van het bedrijven­terrein Eekterveld met netto 4 ha. Om het verkavelingsplan samen te stellen zijn twee parallelle trajecten gevolgd die elkaar over en weer gedurende het planproces beïnvloedden. Het ene traject is de locatiekeuze, waarvoor een zoekgebied geanalyseerd werd, Wat betreft beleid, … Lees meer

Oosterhof Zuid, Vaassen

Op de voormalige esgronden bij Vaassen wordt de woonwijk Oosterhof uitgebreid met 83 woningen. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt voor een groen duurzaam woongebied met hoofdzakelijk grondgebonden woningen. De woningen laten een brede verdeling van woningtypen zien: van goedkope huur woningen tot dure vrijstaande koopwoningen. In aansluiting op de bestaande dorpsrand van de wijk Oosterhof … Lees meer

Eikenlaan e.o. Spijkenisse

Voor de gewenste herinrichting van de Eikenlaan e.o. in Spijkenisse zijn wensen en aandachtspunten door de gemeente ingebracht. Ook is met de bewoners gesproken in de georganiseerde ‘bewonersontwerpavonden’. De avonden hebben waardevolle informatie opgeleverd voor de uitwerking van het herinrichtingsplan. Een belangrijkste ontwerpopgave is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast is de verhoging en verbetering van … Lees meer

Parkwijken Erven 2300 en 2400, Veghel

Aan de oostrand van Veghel zijn diverse kleine woongebieden gepland. Deze woonplekken worden opgebouwd volgens de compositie van boerderijwoning en bijgebouwen op een boerenerf. Dat wil zeggen dat alle bijgebouwen in elkaars verlengde, parallel of dwars op elkaar gecomponeerd zijn. De boerderijwoning is autonoom gesitueerd en vormgegeven. De bijgebouwen zijn ontworpen als rijwoningen van 3 … Lees meer

Hollands Hof, Ter Aar

Voor het plan Hollands Hof, Oostkanaalweg Ter Aar, is een terreininrichtingsplan gemaakt. Het nieuwbouwproject heeft 35 vrijstaande woningen en 7 rijwoningen. Het betreft de herontwikkeling van een voormalig kassengebied. De vrijstaande woningen staan in een parkachtige setting. Grasbermen, bomen en hagen als erfafscheiding bepalen de groenstructuur. De 30 km verkeerszone is informeel opgelost: shared space … Lees meer