Ontwikkeling boomgaard Rijksstraatweg De Meern

De eigenaar van een voormalige kleinschalige boomgaard in De Meern heeft bij de gemeente Utrecht het plan ingediend om het terrein te ontwikkelen. De eigenaar wil het beeld van de vervallen boomgaard herstellen en op het terrein drie woningen bouwen met een landelijke uitstraling. Landschappartners heeft hiervoor het inrichtingsplan inclusief beplantingsplan opgesteld. Op basis van … Lees meer

Groenkwaliteitsonderzoek, De Bilt

De Rekenkamercommissie van de gemeente De Bilt heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van het openbaar (groen)beheer in de gemeente. Binnen dit onderzoek vallen de plaatsen De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandse Rading en Groenekan. Voor het onderzoek zijn de onderdelen bestrating, maatschappelijk vuil en beplanting/groenvoorziening beschouwd. Bij het onderzoek is op … Lees meer

Beheervisie buitengebied, Reeuwijk

Het eerder vastgestelde beleid en visie op het buitengebied van de gemeente Reeuwijk is per deelgebied geactualiseerd (vastleggen van kernkwaliteiten, signaleren van knelpunten en kansen). Het plan is  een aanzet naar beheer- en onderhoudsplannen. Het landschapsbeheer is gepresenteerd in de vorm van een ‘Toolbox’, die als dagelijks werkdocument gebruikt wordt.

AWZI Harnaschpolder, Den Hoorn

In Den Hoorn is de grootste AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) gerealiseerd. Rondom het terrein is een groenzone geprojecteerd om de installatie in te passen in de omgeving. De groenzone krijgte een recreatieve functie en biedt plaats aan nieuwe natuur. Voor de landschappelijke inpassing hebben wij het ontwerp gemaakt, de technische uitwerking en uitvoeringsvoeringbegeleiding verzorgd. De landschappelijke inpassing is … Lees meer

Alblasserwerf, Alblasserdam

Op het voormalige Verolme-terrein in de gemeente Alblasserdam is het buitendijks woongebied Alblasserwerf ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan voorziet in voornamelijk laagbouw met hogere appartementencomplexen langs de kade aan de Noord. De laagbouwbuurt heeft een eigen dorps karakter met smalle straatjes. De gevarieerde lintbebouwing van typische dijkwoningen karakteriseren de Cortgene. In de mandelige gebieden is het … Lees meer

Vleuterweide, Leidsche Rijn

Voor twee deelplannen van de wijk Vleuterweide in Leidscherijn zijn inrichtingsplannen gemaakt. Een duurzame inrichting (wadi’s) en het realiseren dorpskarakter waren de belangrijkste ontwerpopgaven.

De nieuwe S, Sleeuwijk

Er is een nieuw centrumgebied ontwikkeld in Sleeuwijk met belangrijke winkelvoorzieningen voor de kern aangevuld met woningbouw. De ontwikkeling van de Nieuwe S is een belangrijke impuls voor Sleeuwijk en de omliggende rivierdorpen. Voor dit plan is eerst een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waar het huidige beeld van Sleeuwijk op een eigentijdse manier wordt door vertaald in de … Lees meer

Buurderij, Oosterwolde-Almere

Landschappartners heeft een nieuw dorp in Oosterwolde-Almere ontworpen. Dit zelfvoorzienende dorp Buurderij Oosterwold biedt mogelijkheden om te wonen temidden van de landbouwgronden en betrokken te zijn bij de teelt van de eigen gewassen. De Buurderij heeft sterke connecties met het omringende landschap, bezit een eigen identiteit en is gebaseerd op gemeenschapsgevoel. De Buurderij is opgezet … Lees meer

Masterplan Noordelijk Havenhoofd, Scheveningen

De gemeente Den Haag richt zich op het versterken van de Scheveningse Haven als authentiek centrum met een mix van visserij, watersport, horecavoorzieningen, hotel en wonen. In het duingebied wordt een drielaags parkeergarage gerealiseerd. Het Voorlopig Ontwerp Masterplan buitenruimte geeft een toelichting op de gewenste inrichting en materialisatie van de buitenruimten van de deelgebieden Vis, … Lees meer

Loods5 Polanenpark, Haarlemmermeer

In opdracht van Loods5 en bouwbedrijf Aan De Stegge Twello heeft Landschappartners het buitenterrein van Loods5 op Polanenpark ontworpen. De focus binnen dit plan ligt naast de aansluiting op de omringende waardevolle groenelementen op het maken van een natuur inclusief ontwerp. Er wordt rekening gehouden met de klimaateffecten, flora en fauna uit het gebied. Er … Lees meer

Centrumontwikkeling Oud Gastel

Voor het centrum van Oud Gastel heeft Landschappartners een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de herontwikkeling van de ruimte grenzend aan de kerk en het klooster. Het plan beoogd de ruimte rondom de kerk weer een onderdeel te laten zijn de openbare ruimte. De te realiseren bebouwing is zodanig gesitueerd dat hier dorpse woonstraten en stegen … Lees meer

Elzenhof, Hillegom

De nieuwe wijk Elzenhof in Hillegom wordt een woonwijk waar ook ouderen en ook mensen met een beperking deel gaan uitmaken van de gemeenschap. Landschappartners heeft i.s.m. AM en Inbo een stedenbouwkundige schets gemaakt voor de woonwijk. Door een variatie aan grondgebonden woningen, levensbestendige appartementen en een zorginstelling ontstaat er een inclusieve wijk. De inrichting … Lees meer