Honswijkerwaarden, ruimte voor de Lek

In de inrichtingsvisie wordt niet alleen het noordelijke deel, maar ook het zuidelijke deel van de plas aangevuld met grond die vrijkomt uit het Ruimte voor de Lek project. In het zuidelijk deel wisselen eilandjes en geulen, ondiep en dieper water elkaar af. De verschillen in waterdiepte en de eilandjes worden een aantrekkelijk leefgebied voor … Lees meer

Bronherstel Geneneind, Gemert-Bakel

In de omgeving van Geneneind in de gemeente Gemert-Bakel komt van nature wijst voor. Door de agrarische activiteiten van de laatste decennia en daarbij horende watermanagement wordt de natuurlijk wijst grotendeels afgevoerd. Het wijst (ijzerhoudend kwelwater) heeft bijzondere ecologische- en natuurkwaliteiten die in de loop der tijd verdwenen zijn. Met het herstellen en benutten van … Lees meer

Natuurcompensatie en beekherstel Kaweise Loop

Circa 8 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurcompensatiegebied. De verschillende natuurpercelen zijn met elkaar verbonden door de Kaweise Loop die eveneens een metamorfose heeft ondergaan. De waterloop krijgt ter plaatse van de natuurpercelen veel ruimte om te meanderen. Op het benedenloopse perceel is een vloeiweide gesitueerd, waar bij veel neerslag water tijdelijk geborgen … Lees meer

Beekherstel Snelle Loop, Milheeze

Om een uitbreiding van de zandwinning mogelijk te maken, was het (hydrologisch) noodzakelijk om de bestaande Snelle Loop om te leiden. Bij deze omleiding is de beek natuurlijker aangelegd en zijn de ecologische kansen benut. Er is ruimte gecreëerd waardoor de waterloop meer kan meanderen en ontstaat er meer variatie in stroomsnelheid van het water. … Lees meer

‘Waterdrager’ inzending EO-Weijers Stichting

Gedeelde winnende inzending  1e ronde van de 7e EO-Weijersprijsvraag: Beerze Reusel.  Onze inzending formuleert oplossingen vanuit een hydro-ecologische visie op het gehele stroomgebied. Als een vloeiend verloop naar een evenwichtig landschap krijgt de ecologische hoofdstructuur gestalte. ‘Waterdrager’ heeft water als leidraad en operationaliseert het begrip ‘beekdal’. De inzending heeft een realistische en overdraagbare ontwerpvisie die … Lees meer