Buurderij, Oosterwolde-Almere

Landschappartners heeft een nieuw dorp in Oosterwolde-Almere ontworpen. Dit zelfvoorzienende dorp Buurderij Oosterwold biedt mogelijkheden om te wonen temidden van de landbouwgronden en betrokken te zijn bij de teelt van de eigen gewassen. De Buurderij heeft sterke connecties met het omringende landschap, bezit een eigen identiteit en is gebaseerd op gemeenschapsgevoel. De Buurderij is opgezet … Lees meer

Centrumontwikkeling Oud Gastel

Voor het centrum van Oud Gastel heeft Landschappartners een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de herontwikkeling van de ruimte grenzend aan de kerk en het klooster. Het plan beoogd de ruimte rondom de kerk weer een onderdeel te laten zijn de openbare ruimte. De te realiseren bebouwing is zodanig gesitueerd dat hier dorpse woonstraten en stegen … Lees meer

Elzenhof, Hillegom

De nieuwe wijk Elzenhof in Hillegom wordt een woonwijk waar ook ouderen en ook mensen met een beperking deel gaan uitmaken van de gemeenschap. Landschappartners heeft i.s.m. AM en Inbo een stedenbouwkundige schets gemaakt voor de woonwijk. Door een variatie aan grondgebonden woningen, levensbestendige appartementen en een zorginstelling ontstaat er een inclusieve wijk. De inrichting … Lees meer

Verkavelingsplan Eekterveld IV, Vaassen

Voor de gemeente Epe is een stedenbouwkundig verkavelingsplan opgesteld voor de vierde uitbreiding van het bedrijven¬≠terrein Eekterveld met netto 4 ha. Om het verkavelingsplan samen te stellen zijn twee parallelle trajecten gevolgd die elkaar over en weer gedurende het planproces be√Įnvloedden. Het ene traject is de locatiekeuze, waarvoor een zoekgebied geanalyseerd werd, Wat betreft beleid, … Lees meer

Oosterhof Zuid, Vaassen

Op de voormalige esgronden bij Vaassen wordt de woonwijk Oosterhof uitgebreid met 83 woningen. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt voor een groen duurzaam woongebied met hoofdzakelijk grondgebonden woningen. De woningen laten een brede verdeling van woningtypen zien: van goedkope huur woningen tot dure vrijstaande koopwoningen. In aansluiting op de bestaande dorpsrand van de wijk Oosterhof … Lees meer

Parkwijken Erven 2300 en 2400, Veghel

Aan de oostrand van Veghel zijn diverse kleine woongebieden gepland. Deze woonplekken worden opgebouwd volgens de compositie van boerderijwoning en bijgebouwen op een boerenerf. Dat wil zeggen dat alle bijgebouwen in elkaars verlengde, parallel of dwars op elkaar gecomponeerd zijn. De boerderijwoning is autonoom gesitueerd en vormgegeven. De bijgebouwen zijn ontworpen als rijwoningen van 3 … Lees meer