HOV in ’t Gooi, Hilversum

Het tracé HILHOV3 van de HOV baan Huizen Hilversum is gereed. Landschappartners heeft de uitwerking vormgeving en inpassing verzorgd. De vrijliggende HOV-baan vanaf het stationsplein Hilversum tot de aansluiting A27 is aanleiding tot belangrijke infrastructurele ingrepen en verbeteringen in de verkeersstructuur van Hilversum. De belangrijkste ingrepen in het stedelijke gebied zijn de herinrichting van de … Lees meer

A27 HHZ Everdingen-Hooipolder

Landschappartners heeft voor de tenderfase A27 HHZ voor ALSÉÉN de landschappelijke inpassing verzorgd in nauwe samenwerking met projectarchitect Laurant Ney. Doel van dit project is om de doorstroming op de A27 te verbeteren om te voldoen aan de NoMo-waarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het project heeft een zeer heterogene scope die o.a. bestaat … Lees meer

Rotterdamsebaan, Den Haag

De Rotterdamsebaan is de nieuwe indrukwekkende toegang tot Den Haag. Een ‘landmark’ van duurzaamheid dat de ambities van de stad op dit vlak verbeeldt. Een goed voorbeeld van duurzaamheid is het dienstengebouw bij de tunnelmond van de Victory Boogie Woogietunnel in de Vlietzone. Het dak is volledig bedekt met zonnepanelen die duurzame energie opwekken. Het … Lees meer

Knooppunt Ouderkerkerlaan, Amstelveen

Voor de herinrichting van het knooppunt Ouderkerklaan te Amstelveen heeft Landschappartners het groenplan gemaakt. Hiervoor is het schetsvoorstel van de gemeente Amstelveen uitgewerkt. Het groenplan is afgestemd met de gemeente en de bewoners. Voor het overleg met de bewoners zijn vier visualisaties van de nieuwe inrichting gemaakt. Het groenplan is uitgewerkt in een beplantingsplan, plantlijsten, … Lees meer

Poort Neerbosch, Nijmegen

Ter verbetering van de verkeersstructuur van Nijmegen en de regio is de kruising Neerbosscheweg als onderdeel uit de Stadsroute S100 in Nijmegen heringericht. De herinrichting voorziet in een (snel)fietsroute, een P&R plaats en 4 bushaltes voor (H)OV-verbindingen. De 3 fiets- en voetgangerstunnels hebben een samenhangende vormgeving, waarbij de doorlopende rand van de tunnelmond het meest … Lees meer

Inrichtingsplan N411, Utrecht – Bunnik

De N411 is de provinciale weg tussen Utrecht en Bunnik (Koningsweg) en voert langs de Kromme Rijn naar Bunnik. Onderweg passeert de weggebruiker de A27, het Markiezenbos, Oud Amelisweerd, Rhijnauwen en Vechten. Het plan voor verbetering van de verkeersveiligheid bestaat uit de reconstructie aansluiting Achterdijk, verbreding van de langsparkeerstrook ter hoogte Rhijnauwenselaan, verlaging van de … Lees meer

De Oversteek, Nijmegen

De nieuwe stadsbrug (De Oversteek) maakt het Nijmeegse rivierlandschap goed zichtbaar en beleefbaar, zowel vanaf de beide oevers als vanaf de stadsbrug. De metalen boogbrug is de poort naar de oevers en de poort naar de stad. Tegenover de boog staan de aanbruggen over de uiterwaarden in verbinding met het land. De met baksteen gedetailleerde aanbruggen … Lees meer

Extra Sneltrein Groeningen – Leeuwarden

Voor het project Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) zijn de kap- en compensatieplannen uitgewerkt conform de eisen en het Ontwerp Tracébesluit. Voor de gemeente Groningen zijn daarnaast ook enkele Boom Effect Rapportages (B.E.A.) gemaakt voor de locaties Paterswoldseweg en Hoogkerk. Voor diverse locaties zijn ook de gewenste ecologische verbindingen uitgewerkt.

Traverse, Dieren

Voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Dieren, en voor een veilige stationsomgeving is de ‘Traverse Dieren’ in 2019 gerealiseerd. Als vervolg op de tenderfase voor Traverse Dieren cq. het Integraal Stedenbouwkundig en Landschappelijk schetsontwerp, heeft Landschappartners het plan nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp Plus (DO+). De uitwerking voor de planonderdelen … Lees meer